Yeni doğan bebeklerin yarısından fazlasında yaşamın ilk günlerinde sarılık ortaya çıkabilir. Sarılık bebeklerin serumundaki bilirubin adlı maddenin 6 mg/dl’nin üzerine çıkması durumunda gözle görülür hale gelir. Bilirubinin en önemli kaynağını kırmız kan hücrelerinin yıkımı oluşturur.

 

Sarılık kontrol edilirken, doğal aydınlık bir ortamda cilde parmakla bastırıldığında sarı bir cilt zeminin ortaya çıkması ile kolayca farkedilebilir. Avuç içlerinde ve ayak tabanlarında sarılık gözlendiğinde, bu serum bilirubin düzeyinin çok yüksek olduğunun habercisidir. Sarılık, bilirubin düzeyi arttıkça kafadan kol ve bacaklara doğru daha görünür hale gelir (Tablo ve Şekil).

 

 

Cilt Bölgesi Bilirubin (mg/dl)
1 4,5-8
2 5,5-12
3 8-16,5
4 11-18
5 >15

 

Sarılık Fizyolojik veya Patolojik olabilir.

Fizyolojik Sarılık Özellikleri

Patolojik sarılık

Nedenler:

                                   Hemolitik hastalık

                                   Hipotiroidi

Ekstravasküler kan

Enfeksiyonlar

                                   Gilbert sendromu

                                   Crigler-najjar sendromu

                                   Kolestazla giden hastalıklar

                                   Mekonyum pasajının gecikmesi

                                   Barsak obstrüksiyonu

Pilor stenozu

                                   Galaktozemi

Tirozinemi

Hipermetionemi

                                   Fruktoz intoleransı

Kistik fibrozis

Down sendromu

Siyanotik kalp hastalığı

                                   Dubin-johnson sendromu

                                   Rotor sendromu

                                   Lucey-driscoll sendromu

                                   Alfa-1 antitripsin eksikliği

                                   Bilier atrezi

                                   Allagille sendromu

Koledok kisti

Sarılık, zamanında ve etkin bir şekilde tedavi edilmediği taktirde bebekte, erken ve geç komplikasyonlara neden olur.

Bu Komplikasyonlar;

Akut ensefalopati

Hipotoni, letarji, tiz sesli ağlama, emme bozukluğu

Ekstansör kaslarda tonus artışı

Opistotonus ,

Rijidite

Bir hafta sonra yeniden kas tonusunda azalma

Kronik komplikasyonlar

Atetoz (kol ve bacaklarda istemsiz hareketler)

Sensorinöral sağırlık

İntellektüel bozukluklar

Tedavi:

Tedavide asıl amaç bilirubinin yüksekliğinin neden olduğu beyin hasarını (kernikterus) önlemektir.

Anne sütü sarılığı

            Bilirubin düzeyi 4. günde  artmaya başlar.

10-15. günlerde 10-20mg/dl ulaşır.

20mg/dl’yi aşması nadirdir.

Anne sütüne devam edilirse bu yüksek düzeyler 4-10 gün daha devam eder ve yavaş olarak azalır.

3-12 haftalarda normale döner.

Anne sütü kesilirse 48 saatte hızla azalır.

Tekrar başlanırsa bilirubin 1-3mg/dl artar ancak yüksek düzeylere çıkmaz.

            Neden ?

 

Tedavide asıl yaklaşım önleme olmalıdır

Tedavi (Bebeğin durumuna göre)

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir