Doç. Dr.Özel Memorial Ankara Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları/Çocuk Hematoloji ve Onkoloji2014-Halen

Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl
Dr. Ar.Gör. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Ankara 2000-2005
Yan Dal Uzm. Öğr. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Onkolojisi BD, Ankara 2005-2009
Uzm. Tabip Asteğmen Siirt 3.Komando Tugayı Lojistik Destek Komutanlığı, Siirt Askeri Hastanesi, Siirt 2008
Uzm. Dr. Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji EAH, Çocuk Onkolojisi, Ankara 2009-
Doç. Dr. Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji EAH, Çocuk Onkolojisi, Ankara 19.12.2012-2014
Doç. Dr. Özel Memorial Ankara Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları/Çocuk Hematoloji ve Onkoloji 2014-2020
Prof. Dr. Özel Memorial Ankara Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları/Çocuk Hematoloji ve Onkoloji 2020-Halen

 

Katılınan Kurslar

 

Uluslararası ve Ulusal Dergilerde Hakemlikler

  1. Journal of PediatricHematologyandOncology
  2. PediatricHematologyandOncology
  3. Pediatrics
  4. Child NervousSystem
  5. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi
  6. Drug Design, Development andTherapy

 

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları

  1. Çocukluk Çağı Primer Solid Göğüs Tümörleri, Hacettepe, 2005.
  2. Solid Tümör ve LenfomalıFebrilNötropenik Çocuklarda Sulbaktam/Sefoperazone ve KarbapenemMonoterapilerinin Karşılaştırılması, Hacettepe, 2009.
  3. Çocukluk Çağı Primer Benign Göğüs Tümörleri, Hacettepe, 2009.
 

İdari Görevler :

     Tacikistan Duşanbe Çocuk Onkoloji Merkezinin Kuruluş Aşamasında Danışmanlık, TİKA Projesi, 2011.
     Tacikistan Duşanbe Çocuk Onkoloji Merkezinin Kurulmasında Danışmanlık, TİKA Projesi, 2013.
     Yayın Kurulu Üyeliği, Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, 2013

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir