Tarama, bireyde henüz yakınma ortaya çıkmadan veya fizik muayene bulgusu olmadan yapılan çeşitli testlerle hastalığın erken tanı konulması olarak tanımlanabilir.
Tarama Şartları
Taranması düşünülen hastalık toplumda sık görülen, ölümlere yol açan, sakatlığa yol açan ve iş gücü kaybına neden olan toplum için önemli bir sağlık sorunu olmalıdır.
Tarama sayesinde erken tanı konulan hastalığın, bu sayede tedavi edilmesi durumunda hastaya daha yararlı sonuçlar sağlamalıdır.
Hastalık tedavi edilmediği takdirde ciddi zarara yol açıyor olmalıdır.
Taranacak hastalığın doğal seyri biliniyor olmalıdır.
Taraması yapılacak hastalık için, uygun ve pratik uygulanabilir bir test olmalı ve bunlar toplum tarafından kabul edilmelidir.
Taramada kullanılacak tanı yöntemlerinin tanı koyma gücü mümkün olduğunca yüksek olmalıdır.
Taraması yapılacak hastalık, tedavi edilebilir olmalıdır.
Taramanın maliyeti düşük, yararı yüksek olmalıdır.
Tarama ile tanısı konulabilecek hastalıklar
  1. Fenilketonüri
  2. Hipotiroidi
  3. Biotinidaz eksikliği
  4. MSUD (Maple Syrup Urine Disease)
  5. Homosistinüri
  6. Galaktozemi
  7. Kongenital adrenal hiperplazi
  8. Kistik fibrozi
Şu anda Türkiye’de Konjenital Hipotiroidi, Fenilketonüri ve Biotinidaz eksikliği yenidoğan tarama proğramı kapsamındadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir