Bir yaş altı sağlıklı bebeklerin %75’inde gastroözefajial reflü (GÖR) görülebilir. Mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçması olarak tanımlanabilir. GÖR’e bağlı olarak semptom ve komplikasyonların ortaya çıkması ise GÖR hastalığı (GÖRH) olarak tanımlanır. Bu iki durumun birbirinden ayırt edilmesi çok önemlidir. GÖR’de daha çok koruyucu tedaviler ön planda iken, GÖRH’da ise ileri tettkikler ve tedavi gereklidir.

 

GER, sağlılklı infant ve çocuklarda günde bir çok kez fizyolojik olarak oluşabilir. Bu durum alt özefagus sfinkterinin geçici gevşemesine bağlı olarak ortaya çıkar. Bu durumun belirtileri bebeklerin yaklaşık yarısında regürgitasyon ve taşma şeklinde kusma ile kendini gösterir. Bu bulgular, GÖR’nün sık ancak çoğunlukla patolojik olmayan bulgularıdır.

 

GERH ile ilişkili semptom ve durumlar ise yemek borusu ilişkili olanlar ve olmayanlar olarak sınıflandırılır. Yemek borusu ile ilişkili olanlar kusma, zayıf kilo alımı, yutma güçlüğü, karın/göğüs ağrısı ve özefajittir (yemek borusu inflamasyonu). Yemek borusu ilişkili olmayan semptom ve durumlar ise solunumla ilgili yakınmalar olan öksürük, hışıltılı bebek (bronşiolit)  ve larenjittir. GÖRH’nın astımla ilişkisi günümüzde artık güçlü kanıtlı değildir. Diğer olası bulgular, diş çürükleri, farenjit, sinüzit ve tetkarlayan otitlerdir.

 

GERH anne sütü ile beslenen bebeklerde daha az görülür. Bu hastalığın yaklaşık yarısı en sık 4 aylıkken görülür. Yaşla giderek azalır ve bir yaşında oran, %-%10’a geriler.

 

GERH için Risk Faktörleri

Nörolojik bozukluklar

Obezite

Geçirilmiş özefagus atrezisi operasyonu

Hiatal herni (yemek borusu fıtığı)

Akalazya

Kronik solunumsal sorunlar

Bronkopulmoner dfisplazi

İnterstisyel fibrozis

Kistik fibrozis

Akciğer nakli yapılmış olanlar

Erken doğmuş bebekler

 

GERH’nın Belirtileri

 

Bir yaş altı bebeklerde

Beslenmeyi reddetme

Tekraralayan kusmalar

Zayıf kilo alımı

Huzursuzluk

Uyku bozuklukları

Solunumla ilgili semptomlar

 

Çocuk ve adolesanlarda

Karın ağrısı ve boğazda yanma hissi

Göğüs ağrısı

Tekrarlayan kusmalar

Yutma güçlüğü

Astım

Rekürren Pnömoni

Kronik öksürük,

Seste kalınlaşma

 

Tanı

 

ÖMD grafi

Özefajial Ph/impedans monitorizasyonu

Üst GIS Endoskopisi

 

Tedavi

 

Yaşam tarzı değişiklikleri

Beslenme (anne, bebek)

Yatış pozisyonu

Araçta

Bebek arabasında

İlaç

H2 reseptör antagonistleri

Proton pompa inhibitörleri

Bağırsak motilitesini artıran ilaçlar

Cerrahi

 

 

 

 

GERH’nın Komplikasyonları

Erozif özefajit

Barrett Özefagus

Özefagus Adenokarsinomu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir